Logo-eBoligSkoedet-ny.

TRYGHED FRA START TIL SLUT

Sådan foregår sagsbehandlingen

Jeg påbegynder sagsbehandlingen af din sag, når jeg har modtaget en bekræftelse på, at vi har indgået en bindende mundtlig/skriftlig. Herefter gennemgår jeg sagen, og vi laver den nødvendige forventningsafstemning. For at kunne hjælpe dig bedst muligt, er det lettest for begge parter, at alle oplysninger og papirer afleveres fra starten af sagen.

Min proces - din sag

Sagsbehandlingen påbegyndes ved modtagelsen af ejendomshandlen/sagen, idet du løbende vil blive orienteret om sagens status.

Ejendommens papirer gennemgås og drøftes med dig. Køber har altid i almindelige private ejendomshandler og ved køb af en projektlejlighed har 6 dages fortrydelsesret. Dette drøftes vedrørende fortrydelsesretten med køber.

Tegning af en ejerskifteforsikring og husforsikring drøftes ligeledes med køber. Jeg vil altid råde en køber til at tegne en ejerskifteforsikring, såfremt det er et ældre hus, som køber påtænker at erhverve. 

eBoligSkødet godkender handlen over for sælgers ejendomsmægler. Oftest er det købers rådgiver, der tinglyser skødet og udarbejder refusionsopgørelsen.

I nogle handler kan det være sælgers ejendomsmægler, der varetager selve berigtigelsen af handlen. Jeg vil på vegne køber sørge for, at både skøde og refusionsopgørelse er i orden, inden køber accepterer disse.

Du er altid velkommen til at skrive til eBoligSkødet, hvis der er forhold, der skal uddybes eller forklares mere i detaljer.

Jeg står klar til at rådgive dig hele vejen i processen om det er køb eller salg af din ejendom. 

Har du spørgsmål?

Da det er en stor beslutning at købe fast ejendom, overlad da berigtigelsen af din ejendomshandel til eBoligSkødet, så du kan tage det roligt og ikke bekymre dig om det praktiske i forbindelse med købet og tinglysningen af skødet i forbindelse med dit boligkøb.

Ring på +45 42 91 30 19 og få en uforpligtende drøftelse eller skriv til eBoligSkødet for en nærmere drøftelse i forbindelse med dit boligkøb.

Tjek vores Trustpilot her.

Scroll to Top