Logo-eBoligSkoedet-ny.

STØTTE I EN SVÆR TID

Testamente

Oprettelse af et testamente kræver mange personlige overvejelser. Med eBoligSkødet som partner får du ro til de personlige overvejelser, mens jeg hjælper dig med at håndtere det praktiske.

VISHED OG TRYGHED

Notartestamente

Testamente opretter jeg i samarbejde med dig ud fra dine individuelle behov og ønsker. 

Det koster 300 kr. i afgift til Skifteretten for notering af et notartestamente. Notartestamentet underskrives hos notaren i den skifteret, hvor man bor. Normalt skal man bestille en tid hos notaren for underskrivelse af testamentet, så man ikke går forgæves. Kontakt mig for en nærmere drøftelse af dine/jeres behov for udarbejdelse af et testamente, og om der skal være særeje for længstlevende. Der findes 3 former for særeje: kombinationssæreje, fuldstændigt særeje eller fuldstændigt særeje med succession. Kontakt mig for en nærmere uddybning af ovennævnte.

Man skal medbringe billedlegitimation med cpr. nr. til notaren. Der skal medbringes et originalt testamente og en kopi i A4 format. Notaren beholder kopien i notarialarkivet, og du får det originale med hjem. Den kopi, som notaren opbevarer, vil blive fundet frem i forbindelse med dødsfald.

Testamente:

Såfremt der ikke foreligger et testamente, fordeles arven efter afdøde i henhold til Arvelovens regler. 

Arveloven siger, at ægtefællen arver halvdelen af arven og børnene deler den anden halvdel. Livsarvinger og ægtefællen er tvangsarvinger efter afdøde. 

Der er 3. arveklasser, og såfremt der ingen arvinger er i de 3. arveklasser, så arver Staten afdøde, hvis der ikke er oprettet et testamente.

Man kan således sikre, at længstlevende kan blive boende i huset og ikke skal ud og låne penge for at betale arven efter førstafdøde til eventuelle livsarvinger og længstlevende selv. 

I et testamente kan du anføre, hvilke effekter specifikke arvinger skal arve efter dig, hvordan dit dødsbo skal behandles, eventuelle salmer, som der skal synges til din begravelse/bisættelse, forhold vedrørende dine ønsker til dit gravsted og om du skal begraves/bisættes eller andre forhold, som du finder relevant at få skrevet ned som din sidste vilje.

Der er således mange spørgsmål, som man skal tage stilling til, og som jeg kan hjælpe dig med at tænke over og få skrevet ned i et testamente, så når dit dødsbo skal behandles, så ved arvingerne, hvad du ønsker, at de skal gøre.

Pris: 3.500 kr. inkl. moms og plus 300 kr. til notaren for noteringen af testamente.

Kontakt mig for en drøftelse af dine ønsker og giv dine referencer af mig til dem du har kær.

Scroll to Top