Logo-eBoligSkoedet-ny.

håndtering af skøder

Skøder Tinglysning

Jeg tinglyser skøder i familiehandler, skilsmissehandler og andre handler, hvor I har behov for vejledning og hjælp.

Private handler - skøder

Priser fra 2.700 kr. inkl. moms for skøder.

Denne pakke vælges i familiehandler, skilsmissehandler og andre handler, hvor parterne selv kan godkende handlen. Vælges såfremt du kun skal have digitalt tinglyst et ejerskifte af ejendommen. Der skal kun udarbejdes et digitalt skøde og eventuelt en refusionsopgørelse.

eBoligSkødet sørger for at få tinglyst dit skøde i forbindelse med f.eks. dit boligkøb eller ved skilsmisse/separation. Det er, hvor den ene bliver boende i boligen, og ved familieoverdragelse af en bolig til et familiemedlem.

Overdragelse af bolig mellem ægtefæller koster almindelig tinglysningsafgift.

Pris: 2.700 kr. inkl. moms.

Kun tinglysning af skøde 2.700 kr. inkl. moms. og plus tinglysningsomkostninger til staten.

Berigtigelse af handlen pris

  • Udarbejdelse af skøde,
  • Tinglysning af skøde,
  • Udarbejdelse af refusionsopgørelse og
  • Korrespondance med sagens parter uden køberrådgivning.

Pris: 4.000 kr. inkl. moms.

Pris for berigtigelse af handlen med tinglysning af skøde, eventuel udarbejdelse af refusionsopgørelse, frigivelse af købesummen i alt 4.000 kr. inkl. moms. og plus tinglysningsomkostninger til staten.

ved Skilsmisse - skøde

Overdragelse af ejendommen til ægtefællen i forbindelse med skilsmisse, så det kun er den ene part, der skal eje boligen. Der skal ikke betales stempelafgiften på 0,6% af overdragelsessummen i forbindelse med overdragelse af ejendommen til den ene ægtefælle.

Der skal alene betales en grundafgift på 1.850 kr. til staten (denne er ændret pr. 1. januar 2023 til 1.850 kr.), for at berigtige ejerskiftet.

ved Familieoverdragelse - skøde

Ved overdragelse af en ejendom i forbindelse med en familieoverdragelse fra f.eks. forældre til deres barn har man indtil den 1. juli 2020 kunne overdrage ejendommen  til +/- 15% over/under den seneste offentlige vurdering. Dette vil blive ændret i forbindelse med de nye vurderinger. 

Når det nye ejendomsvurderingssystem er blevet implementeret, så vil de +/- 15% blive ændret til +/- 20%. Skattestyrelsen kan dog meddele, at der foreligger særlige omstændigheder, og herefter ændre på den ansatte vurdering af ejendommen.

Særlige omstændigheder kan f.eks. være: at der før eller efter overdragelsen af ejendommen sker salg og/eller belåning af ejendommen eller såfremt der er indhentet en mæglervurdering af ejendommen. Der kan også forekomme andre årsager.

Salget udløser ikke gavebeskatning, men det forudsætter, at forældrene har boet i ejendommen. Ejendommen må ikke have været benyttet som en udlejningsejendom.

Der skal betales tinglysningsafgift som ved en almindelig fri handel. Der må ikke være lavet større ændringer/ombygninger på ejendommen, som kan have betydning for Skattestyrelsens vurdering af ejendommen.

Såfremt der er sket ændringer/ombygninger på ejendommen, der kan have betydning for ejendomsvurderingen, kan man i nogle tilfælde ved henvendelse til Skattestyrelsen få et forhåndstilsagn om, om ejendomsværdien eventuelt skal korrigeres.

Hvad er et skøde og hvordan registreres det?

Når en ejendom overdrages til en ny ejer, så skal dette berigtiges ved et ejerskifte og ved en digital tinglysning af et skøde i Tingbogen, så det bliver offentliggjort over for 3. mand, at ejendommen officielt har skiftet ejer. Sikringsakten er tinglysning af skødet i Tingbogen.


Når der skal tinglyses et skøde digitalt, så skal dette underskives af både køber og sælger med enten NEM ID eller via en tinglysningsfuldmagt. En tinglysningsfuldmagt skal enten udfyldes og underskrives digitalt med NEM ID eller også kan man udfylde den digitalt og underskrive den manuelt. Herefter skal den originale papirsfuldmagt sendes til Tinglysningsretten i Hobro for at blive registeret. Såfremt den digitale fuldmagt undeskrives digitalt med NEM ID, så skal den ikke også sendes med posten til Tinglysningsretten. Det kan godt tage op til 10 dage at få registeret en tinglysningsfuldmagt, hvilket kommer an på, hvor hurtigt posten er med at få sendt fuldmagten eller om der betales for en hurtigere levering af tinglysningsfuldmagten til Tinglysningsretten.  


Såfremt du ikke har en NEM ID eller såfremt du ønsker at give en anden fuldmagt til at skrive under på skødet, så kan der oprettes en digital tinglysningsfuldmagt.


Skødet tinglyses digitalt hos Tinglysningsretten i Hobro.

Se nærmere vedrørende beregning og størrelsen af tinglysningsafgiften under fanen køberrådgivning.

Vælges, hvis du ikke har behov for køberrådgivning. Se nærmere under fanen køberrådgivning. 

Scroll to Top