Logo-eBoligSkoedet-ny.

Køberrådgivning vi står klar til at hjælpe dig

Køberrådgivning

Køberrådgivning til køber i forbindelse med boligkøb, hvor køber modtager en skriftlig gennemgang af alle ejendommens papirer. Godkendelsesskrivelse sendes til sælgers ejendomsmægler vedrørende eventuelle forbehold i handlen, der skal godkendes.

Køberrådgivning

Priser fra 8.500 kr. inkl. Moms AFHÆNGIGT AF HVEM, DER BERIGTIGER HANDLEN.

Gennemgang af alle ejendommens papirer, køberrådgivning og godkendelse af handlens dokumenter over for sælgers ejendomsmægler, udarbejdelse og digital tinglysning af skøde og udarbejdelse af refusionsopgørelse. Rådgivning i forbindelse med huskøb eller køb af anden fast ejendom giver køber en tryghed for, at det papirmæssige er i orden i forbindelse med et boligkøb. 

Indeholder følgende ydelser og trin:

Køberrådgivning indeholder:

 • Gennemgang af købsaftalen og alle boligens papirer,
 • Køberrådgivning i forbindelse med boligkøbet over for køber,
 • Godkendelsesskrivelse til sælgers ejendomsmægler vedrørende eventuelle forbehold i handlen,
 • Handlen godkendes endeligt,
 • Kontakt til købers og sælgers bank og sælgers ejendomsmægler,
 • Udarbejdelse og tinglysning af skøde eller gennemgang af prøvetinglysning, såfremt det er sælgers ejendomsmægler, der udarbejder skødet,
 • Udarbejdelse af refusionsopgørelse eller gennemgang af refusionsopgørelsen, såfremt det er sælgers ejendomsmægler, der udarbejder refusionsopgørelsen,
 • Frigivelse af købesummen, når handlen er færdigberigtiget ved berigtigelse af handlen og
 • Reference på Trustpilot.

Pris: 8.500 kr. inkl. moms, når sælgers ejendomsmægler berigtiger handlen.

Pris: 9.000 kr. inkl. moms med berigtigelse af handlen. 

Til alle priserne skal der lægges tinglysningsomkostninger til Staten (se eksempel på beregning herunder).

Såfremt der ønskes et personligt telefonmøde af ca. 1 times varighed til gennemgang af ovennævnte,
er prisen i alt 9.500 kr. inkl. moms.

Projektsalg fra 9.500 kr. inkl. moms.

Gennemgang af købsaftalen

Købsaftalen gennemgåes, idet du altid skal sørge for at få sat et rådgiver- og bankforbehold ind i købsaftalen, inden købsaftalen underskrives, da det er lettere at få korrigeret købsaftalen på uklare punkter, forinden den bliver underskrevet af begge parter. 

Jeg kan godt være dig behjælpelig med at få købsaftalens forbehold med mere indsat i købsaftalen forinden den underskrives hos sælgers ejendomsmægler.

Tag gerne kontakt til mig inden du skriver under på købsaftalen for at få afklaret eventuelle tvivlsspørgsmål.

I min køberrådgivningsgennemgang af huskøbet/boligkøbet meddeler jeg dig alle de forhold, som du som køber af boligen skal være særlig opmærksom på. 

Gennemgang af øvrige dokumenter

Handlens dokumenter gennemgås for at se, om der er forhold, som du særligt skal være opmærksom på blandt andet vedrørende eventuel notering af:

 • Eventuel konstaterede forurening på ejendommen,
 • Forkert m2 tal anført på BBR,
 • Manglende bygninger på BBR,
 • Ulovlige bygningsindretninger,
 • En eventuel gammel olietank på ejendommen,
 • Forhold i tilstandsrapporten,
 • Dækningen af ejerskifteforsikringen og
 • Energimærke med mere.

Fortrydelsesret

Købers fortrydelsesret i almindelige private handler og vedrørende køb af en projektlejlighed på 6 hverdage drøftes ligeledes med køber, idet køber skal være opmærksom på – i de private handler -, at køber skal betale 1% af købesummen til sælger, såfremt denne fortryder købet inden fristen på de 6 hverdage udløber. Fristen regnes fra datoen, hvor sælger har underskrevet købsaftalen, såfremt køber er den, der underskriver først.

I projektlejlighedskøb skal køber ikke betale 1% til sælger af købesummen, da sælger handler som led i sin forretning.

Tinglysning af skøde

Når handlen er godkendt over for sælgers ejendomsmægler, sørger jeg for at få din adkomst til ejendommen tinglyst i form af et skøde. Jeg udarbejder et udkast til skøde, og efter parternes godkendelse af skødet tinglyser jeg skødet digitalt hos Tinglysningsretten i Hobro. Såfremt sælgers ejendomsmægler udarbejder skøde og refusionsopgørelse, så kontrollerer jeg dokumenterne, forinden køber skriver under på dokumenterne. Der skal tinglyses et digitalt skøde for at notere, at ejendommen har skiftet ejermand. Sikringsakten over for 3. mand er tinglysning af skødet.

Når skødet er tinglyst uden retsanmærkninger og refusionsopgørelsen er godkendt af parterne, frigives købesummen over for sælger, idet handlen herefter er færdigberigtiget.

Tinglysningsafgift på køb af ejendom i fri handel

Der betales en variabel afgift på 0,6 % af købesummen (oprundet til nærmeste 100) + en grundafgift på 1.850 kr. (denne er ændret pr. 1. januar 2023 til 1.850 kr.)

Eksempel

Købesummen på ejendommen er 3.000.000 kr.

Grundafgift 0,6% af 3.000.000 kr. (oprundet til nærmeste 100) + 1.850 kr. (denne er ændret pr. 1. januar 2023 til 1.850 kr.)

Der skal således betales 19.850 kr. i tinglysningsomkostninger til staten.

Scroll to Top