Logo-eBoligSkoedet-ny.

TINGLYSNING - KONTAKT EN PROFESSIONEL PARTNER

Alt i tinglysning

Tinglysning sker i Tingbogen for at underrette 3. mand om, at der er sket ændring af et forhold, hvilket kan være ejerskifte af en ejendom, pant i en ejendom, sikringsakt over for 3. mand af et krav med mere. 

Tinglysning - pante-breve

Tinglysningsafgiften er forskellig på forskellige dokumenter, da der på nogle dokumenter kun skal betales en grundafgift på 1.850 kr. (denne er ændret pr. 1. januar 2023 til 1.850 kr.)

På nye pantebrev og på forhøjelser/udvidelse af eksisterende pantebreve i fast ejendom (Tingbogen) og andelsboliger (Andelsboligbogen) skal der udover grundafgiften på 1.825 kr. også betales en variabel afgift på 1,45 % af afgiftsgrundlaget (oprundet til nærmeste 100) efter TAL § 5a.

I fast ejendom kan man som sikkerhed for et banklån i banken få tinglyst et ejerpantebrev, når man også skal tinglyse skøde. Banken får således sikkerhed for deres lån i form af et tinglyst ejerpantebrev i den faste ejendom. Såfremt man allerede har tinglyst et ejerpantebrev i den faste ejendom, hvor der ikke er tinglyst nogen pant til nogen, så kan man i forbindelse med optagelse af et nyt banklån lægge ejerpantebrevet til sikkerhed for lånet i banken.

Et almindeligt pantebrev kan man tinglyse i fast ejendom, såfremt man f.eks. har lånt nogle penge, og den man har lånt pengene af, ønsker sikkerhed for lånet. 

Såfremt man sælger den fast ejendom, så kan en ny ejer få tinglyst et debitor- og kreditorskifte på et indestående ejerpantebrev, og dermed overtage ejerpantebrevet i ejendommen.

Eksempel

Der skal oprettes et nyt pantebrev i ejendommen på
1.000.000 kr.

Grundafgiften er 1,45% af 1.000.000 kr. + 1.825 kr.

Tinglysningsomkostningerne beløber sig til 16.325 kr., der skal betales til Staten.

KONKURRENCEDYGTIGE PRISER

Ydelser & priser

* Indhentelse af samtykkeerklæringer, korrespondance vedrørende betaling af budsummen og størstebeløbet samt i øvrigt alle ekspeditioner i forbindelse med tvangsauktionen samt tinglysning af auktionsskøde eller transportskøde.
Scroll to Top